- 0382662166 ( Phòng Kinh Doanh) 0913282166 (Mr Dương) rope.dvd@gmail.com

Tin tức

THĂM DÒ TÌM KIẾM ĐÀN CÁ

Việc thăm dò và dự báo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phát triển nghề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc thăm...

15/08/2017 2

Khai thác thủy sản kết hợp ánh sáng

Cho đến nay, nghề cá kết hợp ánh sáng đã phát triển rất mạnh, sản lượng khai thác hàng năm ước tính chiếm 36% tổng sản lượng khai thác toàn cầu. Các quốc gia có nghề khai thác cá kết...

15/08/2017 2

Xây dựng hệ thống thông tin nghề cá

Xây dựng hệ thống thông tin nghề cá đồng bộ theo định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản Trong những năm qua, ngành Thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nông nghiệp, đóng góp quan...

15/08/2017 2
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
038 2662166
zalo